Szkoły przyjazne dzieciom

Szkoły przyjazne dzieciom

Co nas wyróżnia?

Tworzymy szkoły odpowiadające na możliwości i potrzeby dziecka — każdego dziecka. Kreujemy przestrzeń edukacyjną, w której nauczyciel, uczeń oraz cała społeczność szkolna może budować przyjazne i rozwijające relacje. Słoneczna Szkoła to miejsce doświadczania siebie i rzeczy ważnych, pełne szerokich możliwości, gdzie nauczyciel może inspirować i skutecznie działać a uczeń zdobywać kompetencje przyszłości.

Wykorzystujemy wiele innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, aby zbudować bazę pod przyszłe sukcesy naszych dzieci. Korzystamy z najnowszych osiągnięć neurodydaktyki, będącej nową dyscypliną, która na podstawie badań nad mózgiem stawia sobie za cel tworzenie systemu edukacyjnego przyjaznego mózgowi i skuteczniej wykorzystującego jego silne strony.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy również koncepcję edukacji wielointeligentnej, bazującej na teorii inteligencji wielorakich profesora Harvard University Howarda Gardnera.
Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, jest ściśle powiązane z tworzeniem inspirującego środowiska edukacyjnego, zarówno przedszkolnego, szkolnego, jak i domowego, dającego możliwości rozwoju wszystkich inteligencji według potrzeb dziecka.

W naszej szkole są również obecne elementy edukacji demokratycznej. My wszyscy — uczniowie, rodzice oraz nauczyciele, tworzymy zżytą ze sobą społeczność, która wspólnie ustala zasady działania naszych szkół i przedszkola. Każdy z nas, od przedszkolaka po panią dyrektor, ma równe prawo głosu i opinia każdego, jest traktowana z takim samym poszanowaniem. Wszelkie ważne decyzje wspólnie podejmujemy na zebraniach naszej społeczności.

Najistotniejsze jest dla nas, by stworzyć naszym dzieciom komfortowe i inspirujące środowisko rozwoju i zdobywania wiedzy. Potrzeby naszych dzieci, rozwój ich indywidualności oraz samodzielnego myślenia stawiamy ponad tak przecież często zmienne szablony programowe systemu edukacji.

Powrót do Bloga