Dlaczego powstały nasze placówki?

Celem przewodnim placówek jest umożliwienie dziecku odkrycia siebie, zanim będzie ograniczone i włożone w schematy, z których trudno jest się uwolnić. 

Zanim oceny, klasówki i akcentowanie słabości stanie się codziennością i ukształtuje spaczony obraz siebie.

Nasza szkoła jest placówką wspierającą rodziców i uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą.

Udzielamy wszelkich niezbędnych informacji i pomagamy załatwić formalności. Pomagamy też przygotować się do egzaminów klasyfikacyjnych tak, by bezstresowo je zdać.

Dziecko jest niezmiernie wrażliwą istotą, otwartą i przyswajającą informacje o sobie samym z otoczenia  bezkrytycznie.

Dlatego tak  ważne jest, aby były one wzmacniające i budujące. Wychodzę z założenia, że trzeba wzmacniać  to, co pozwala  mu budować odpowiednią samoocenę, poczucie własnej wartości, daje uznanie i poczucie bezpieczeństwa.

Nasza kadra

Katarzyna Bohdan-Kmoch

Założycielka Zespołu Szkół

Psycholog

Kinga Olszańska

Dyrektor ds. dydaktycznych Przedszkola Źródełko

Wicedyrektor ds. dydaktycznych Szkoły Podstawowej

Pedagog specjalny

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. III

Agnieszka Mancewicz

Dyrektor ds.dydaktycznych Szkoły Podstawowej – p.o. dyrektora

Nauczyciel matematyki oraz informatyki

zajęcia specjalistyczne

Marzena Radecka

Dyrektor ds.dydaktycznych Liceum Ogólnokształcącego

Nauczyciel języka polskiego

Adrian Szczechura

Dyrektor ds.dydaktycznych Liceum Ogólnokształcącego p.o. dyrektora

Nauczyciel matematyki, informatyki oraz podstawy przedsiębiorczości

Elżbieta Kozioł

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Joanna Oleksza

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ewa Sawicka

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Klaudia Wiśniewska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Oliwia Kałuszyńska

Wychowawca kl. I

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne

Wychowawca świetlicy

Paulina Wiśniewska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Anna Jankowska

Wychowawca kl. II

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne

Wychowawca świetlicy

Izabela Kościuk

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne

Wychowawca świetlicy

Emilia Olchowik

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Logopeda

Sensoplastyka

Wychowawca świetlicy, nauczyciel współorganizujący kształcenie

Urszula Krzyworzeka

Nauczyciel języka angielskiego oraz hiszpańskiego

Katarzyna Truszkowska

Nauczyciel języka angielskiego

Zajęcia z Native Speaker

Anna Załęska

Nauczyciel języka angielskiego

Zajęcia Angielski w praktyce

Arteterapia

Wychowawca świetlicowy

Małgorzata Moździerska

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Nauczyciel języka niemieckiego

Marta Galicka

Nauczyciel języka niemieckiego

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

nauczyciel współorganizujący kształcenie

Aleksandra Czmoch

Nauczyciel języka rosyjskiego

Anna Farfułowska

Nauczyciel języka polskiego

Beata Góralewska

Nauczyciel języka polskiego

Emilia Płońska

Nauczyciel języka polskiego

Andrzej Kupidłowski

Nauczyciel historii oraz wos/hit

Sebastian Majewski

Nauczyciel historii

Joanna Ciosek

Nauczyciel religii katolickiej

Łukasz Klimaszewski

Nauczyciel religii katolickiej

ks. Jerzy Czurak

Nauczyciel religii prawosławnej

Patryk Olęncki

Nauczyciel przyrody oraz geografii

Danuta Drzymulska

Nauczyciel biologii

Małgorzata Gwóźdź

Nauczyciel geografii

Wiesław Gulewicz

Nauczyciel fizyki

Nauczyciel informatyki

Magdalena Ostrowska

Nauczyciel chemii

zajęcia specjalistyczne, Socjoterapia

nauczyciel współorganizujący kształcenie

Mateusz Chłus

Pedagog

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

zajęcia specjalistyczne

Sebastian Falkowski

Nauczyciel techniki

Instruktor pływania

wychowawca świetlicy

nauczyciel współorganizujący kształcenie

Maciej Wojewódko

Nauczyciel wychowania fizycznego

Luiza Wojda

Nauczyciel plastyki oraz rzeźby

nauczyciel współorganizujący kształcenie

Agata Falkowska

Nauczyciel muzyki

Diana Krasowska

Logopeda

Nauczyciel animacji kultury

Ewa Broniecka

Pedagog specjalny

zajęcia specjalistyczne

Anna Olędzka

Pedagog specjalny

zajęcia specjalistyczne

Aneta Zieziula

Pedagog specjalny

nauczyciel współorganizujący kształcenie

Katarzyna Perczyńska

zajęcia specjalistyczne

Agnieszka Żukowska

zajęcia specjalistyczne

nauczyciel współorganizujący kształcenie

Kamila Pietroczuk

nauczyciel współorganizujący kształcenie

Maciej Dąbrowski

Doradztwo zawodowe

Ewelina Pietruczuk

Wychowawca świetlicy

Marcin Tomkiel

Trener tańca

Tomasz Kozłowski

Trener szachów

Małgorzata Piłat

Sekretarz