Kinga Olszańska

Kinga Olszańska

Dyrektor ds. dydaktycznych Przedszkola Źródełko

Wicedyrektor ds. dydaktycznych Szkoły Podstawowej

Pedagog specjalny

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. III

Powrót do Bloga